Curapoort

Uw poort naar de beste zorgBij Curapoort begrijpen we dat iedereen unieke zorgbehoeften heeft. We bieden hoogwaardige zorg- en begeleiding aan mensen die vastlopen in het leven. Zorg begint bij Curapoort vanaf het eerste contactmoment met onze cliënten.Onze toegewijde professionals staan klaar om jou te ondersteunen op je reis naar herstel en welzijn. We zijn er voor jou, ongeacht je achtergrond, leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging. Jouw welzijn staat centraal bij alles wat we doen.Onze cliënten hebben vaak moeite met zelfvertrouwen, het ontwikkelen van vaardigheden en het zien van perspectief. Elke persoon is uniek! Bij Curapoort werken wij op een manier die rekening houdt met de behoefte van onze cliënten. Wij houden rekening met diverse culturen en bieden vaak hulp in de moedertaal van de cliënt.Bij Curapoort zijn we toegewijd aan het helpen van individuen om hun volledige potentieel te bereiken. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat daarbij centraal. Hiervoor zijn een zorgvuldige intake en de juiste match van groot belang.

Onze speerpunten

Multicultureel en taal sensitief

Onze hulpverleners zijn experts die begrijpen wat belangrijk is in verschillende culturen. We hebben hulpverleners die bekend zijn met diverse culturen en, als dat nodig is, dezelfde taal spreken als de cliënt.Onze hulpverleners zijn meertalige professionals die effectief en duidelijk kunnen communiceren met de cliënt en alle betrokken partijen.

Laagdrempeligheid in zorg met de volgende kernwaarden:

Vertrouwd: Onze benadering is vertrouwd, persoonlijk en oprecht.Empathisch: Zonder vooroordeel, met begrip, acceptatie en aandacht voor cultuurverschillen.Vaardig: Onze zorg is verantwoord, vaardig en altijd gericht op het welzijn van onze cliënten.

Cultuursensitieve zorg voor effectieve resultaten

Onze hulpverleners benaderen de behandeling met erkenning van decultuur. Zij hebben kennis van taal, waarmee zij kunnen inzetten op gerichte en effectieve resultaten.We hechten waarde aan het erkennen, zien en horen van de cliënt, wat leidt tot duurzamere behandelingen, betere resultaten en een grotere cliënttevredenheid.

Ons zorgaanbod

Ons ervaren team van zorgprofessionals staat klaar met een persoonlijke benadering om je te ondersteunen. Wij helpen je bij het vergroten van je zelfstandigheid en het ontwikkelen van vaardigheden. Samen werken we aan het weer op de rails krijgen van je leven. Daarnaast werken we samen met de cliënt aan het creëren van structuur in het dagelijks leven.

Verken onze verschillende zorgdiensten:

Ambulante begeleiding jeugd
Ambulante begeleiding gezinnen
Ambulante begeleiding volwassenen